Súhrnná správa o podlimitných zákazkach s cenami vyššími ako 1 000 – EUR bez DPH


Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1 000 – EUR bez DPH za I
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1 000 – EUR bez DPH za II
Súhrnná správa o podlimitných zákazkach s cenami vyšími ako 1 000 – EUR bez DPH III
Súhrnná správa o podlimitných zákazkach s cenami vyšími ako 1 000 – EUR bez DPH IV
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1 000 – EUR bez DPH za VI